История на хипербарния кислород и множествената склероза

Много страдащи от МС смятат хроничния характер на болестта, непредсказуемите пристъпи и ремисии за нещо с които се живее трудно. За съжаление, непредсказуемият характер на болестта прави тези пациенти уязвими на шарлатани и често скъпи лечения. Тези, които практикуват такива съмнителни терапии, могат да се възползват от етапите на ремисия като доказателство, че лечението им работи или дори е лек. И след като е платено за лечението и симптомите се върнат, пациентите с МС са разбираемо разочаровани и наранени.

Но хипербарната кислородна терапия не е шарлатанство. И въпреки, че не помага на всички, които страдат от МС, тя е помогнала на мнозина. За да разберем защо някои лекари все още са скептични относно способността на ХБОТ да намалява симптомите на МС, първо е важно да се разбере научният метод, златният стандарт за доказване на ефективността и безопасността на всяка медикаментозна терапия.

Научният метод

Медицинските изследвания, използващи научния метод са:

1. Рандомизирани: лекуваните и нелекуваните групи имат сходни характеристики, но участниците в изследването са подбрани на произволен принцип
2. Двойно-слепи: нито лекуващият лекар, нито участниците знаят кои участници получават лечение и кои плацебо (неактивно вещество, което замества лекарството, ваксината или друга терапия)
3. Плацебо-контролирани: плацебото се дава на едната група от участващите докато изследваното лекарство се дава на другата група

Този обширен тип изследвания често струват милиони долари, особено при дългосрочните изследвания. Хипербарната кислородна терапия не е лечение, което може да бъде патентовано и с потенциал да върне милиарди долари на фармацевтичните компании и техните акционери. Поради това нито една компания няма стимул да направи проучванията на ХБОТ, които FDА изисква, за да я одобри за лечение на МС. И въпреки че FDA е приела употребата на ХБОТ като безопасна и ефективна при 14 различни състояния, множествената склероза остава изключена от списъка на уебсайта на агенцията. Следователно нито един американски медицински застраховател няма да покрие цената на хипербарната кислородна терапия за МС. Въпреки това, проучванията са използвали и продължават да използват научния метод за прецизно оценяване на ползите от ХБОТ при тези, които страдат от това инвалидизиращо заболяване.

Ранни хипербарни изследвания

През 70-те години на миналия век изследователи от четири европейски страни описали няколко ползи, които са забелязали при лечението на пациенти с МС с хипербарен кислород. През 1975 г. д-р Ричард Нойбауер, световен авторитет в ХБОТ използвал терапията за лечение на болен от МС пациент, страдащ от костно възпаление (остеомиелит) в Медицинския център на Форт Лодърдейл. В допълнение към намаляването на възпалението, ХБОТ имала неочаквани резултати, другите симптоми на МС на пациента се подобрили. Това довело до редица двойно-слепи научни изследвания.

Изследванияta на Нойбауер

Ако няма успешно лечение 80% от страдащите от МС придобиват прогресивни и влошаващи се симптоми. Използвайки както двойно-слепи, така и дългосрочни клинични проучвания, д-р Нойбауер прилагал индивидуално регулирана, хипербарна кислородна терапия при ниско налягане (от 1.3 до 1.5 атмосфери) на своите пациенти с МС. И въпреки че 20 до 30% от тези пациенти продължили да се влошават, между 70 и 80% не само се стабилизирали, но и тяхното увреждане на тъканите както и симптомите им се подобрили!

Между 1980 и 1982 г., докторите Б. Х. Фишер, М. Маркс и Т. Райх в Университетския медицински център на Ню Йорк завършили първото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на ХБОТ при 40 пациенти, които имали МС от 11 години или повече. Учените разделили пациентите на две групи по 20 души. Експерименталната група дишала чист кислород по време на 90-минутна сесия веднъж на ден в продължение на 20 дни, а на контролната група била дадена смес от 10% кислород и 90% азот за същия период. Трима пациенти от експерименталната група отпаднали от проучването преди завършването му.

Откритията им били публикуван в Медицинския вестник на Нова Англия през 1983 г. Дванадесет от 17 (70%) от участниците в изследването, които са получили ХБОТ са се подобрили, като само двама са се влошили при едногодишното им проследяване. Пациентите, които са били най-слабо засегнати от МС, са показали най-добри резултати. За сравнение, при пациентите получили кислородно-азотната смес, само един от 20 (5%) е видял някакво подобрение.

До 1984 г. д-р Нойбауер и други изучават въздействието на ХБОТ повече от 10 000 пациенти с МС в 14 страни. От тези пациенти 70% имат подобрение в мозъчната функция, пикочния мехур и червата, а тяхната мускулна спастичност намалява. Двадесет и пет процента от пациентите са имали измерими подобрения. Четиридесет и пет процента от пациентите също са съобщили, че се чувстват по-добре. На една конференция по хипербарна медицина д-р Нойбауер заявява, че 600 пациенти с МС, които е лекувал с ХБОТ са имали значително обективно подобрение. Той отбелязва също, че периодичните ХБОТ сесии намаляват влошаването и честотата на рецидивите.

През 1986 г. Нойбауер и Кейган демонстрират, че при 11 от 35 пациента с МС лезиите изчезват след само един час хипербарна кислородна терапия. На три отделни международни конференции Нойбауер, Кейган и Готлиб представили изследвания, които показват, че изследванията с ЯМР са потвърдили статистически значимо намаляване както на броя така и на размера на лезиите при пациенти с МС, които са преминали през ХБОТ, спрямо тези които не са.

Международни изследвания

Учени от цял свят са видели положителни резултати при пациентите с МС. В едно японско плацебо-контролирано двойно-сляпо проучване от 1986 г. д-р Ти Ямада и колегите му съобщават, че всички пациенти лекувани с ХБОТ са намалили значително броя на пристъпите. През 1990 г. Ориани и колегите му в Палермо, Италия са тествали 44 пациенти с ниска степен на инвалидност по Скалата за оценка на инвалидния статус на Курцке. 22-тa участници, лекувани с ХБОТ веднъж седмично в продължение на една година, изпитали значителни подобрения в сравнение с 22-та, които не били лекувани.

В Париж, Франция, Палота и други проследили 22 пациенти с МС в продължение на 8 години. Всеки участник получи начален курс от 20 ХБОТ сесии. Само 11 пациенти продължили лечението, получавайки ХБОТ два пъти на всеки 20 дни. Тези, които са имали продължително лечение, са имали драматично намаляване на рецидивите, докато при тези които са имали само началния курс на лечение е установено, че техните рецидиви постепенно отново нарастват. Това окончателно установява значението на продължаването на лечението с ХБОТ. Пациентите, които са получили драматичните подобрения, създават нестопанска организация, наречена Федерация на центровете за лечение на множествена склероза, която вече разполага с многобройни места за ХБОТ в цялото Обединеното кралство.

Друго проучване изследва въздействието на хипербарния кислород върху Т и В лимфоцитите на пациенти, които имат МС средно от девет или повече години. (Т и В лимфоцитите се отнасят до два вида много важни вида левкоцити в имунната система - клетките на щитовидната жлеза и костните клетки, всяка от които играе различна роля в подпомагането на организма да се пребори с нашествениците.) Деветдесет процента от изследваните пациенти са показали подобрение в имунния отговор, след лечението с ХБОТ. Проучването послужило за потвърждаване на предишни успехи при използване на хипербарно налягане при 1.5 или по-малко атмосфери за по-дълъг период от време и също така предположило че по-високите налягания могат да повлияят отрицателно върху имунната система.

Когато кръвно-мозъчната бариера претърпи нараняване, мозъчните тъкани се подуват и пречат на доставката на кислород, което води до загуба на функцията им. Хипербарната кислородна терапия изтласква кислородa надълбоко в зони, които кръвоносната система не може да достигне. Това позволява на кръвно-мозъчната бариера и тъканите ѝ да излекуват и възстановяват способността на нервната система да предава точно съобщения. Колко ефективна е ХБОТ за МС зависи от това дали увредените клетки са умрели или са станали пасивни, но жизнеспособни. Лечението на МС в начален стадий с хипербарна кислородна терапия ще доведе до най-добри резултати, когато потенциалът на мозъка да възстанови загубената си функция е най-голям. Въпреки че ХБОТ не може да помогне на всички с МС е важно да запомните, че дори пациенти с хронична МС са претърпели драматични подобрения.